Otmar Jenner

[:nl]

het verhaal

Vanaf zijn jeugd was Otmar Jenner al verbonden met spirituele geneeskunde. In zijn jeugd kon hij van dichtbij zien hoe ziektes werden verlicht door zijn vader die ook een spirituele geneeskundige was  – en hij werd aangemoedigd om hetzelfde te doen. Hoewel Otmar Jenner gefascineerd was met genezing via een geestelijke weg, stonden zijn tienerjaren het meest in het teken van ontwikkeling rond muziek en journalistiek.

Zijn passie voor de journalistiek, in het bijzonder oorlog en onderzoeksjournalistiek, prikkelde hem om te reizen over de hele wereld. Het is deze passie en inspiratie in hem die hem deden besluiten om voor spirituele genezing te kiezen, iets wat écht heel dicht bij zijn persoonlijkheid staat.

aanpak

Voor Otmar Jenner heeft steenwolk een full-responsive website gerealiseerd in twee talen. De website heeft een open, warme en professionele uitstraling en is op zowel mobiel, tablet als op desktop te gebruiken. Tevens heeft het originele logo van Otmar Jenner een fris redesign gekregen. De typerende opvallende rode kleur met de minimalistische stijl zet de toon van de corporate identity van Otmar Jenner anno 2016.

 

 

“Great work from steenwolk! The design for my webpage suites my needs perfectly. It needed to be personal with an emotional approach, not just clean as the site of an advertisement company. He did everything I asked him with passion and deep understanding. I am very thankful for the result of his work and the wonderful design.”

 Otmar Jenner

[:en]

the story

From his childhood Otmar Jenner was already connected to spiritual healing. In his youth, he could see up close how diseases were lit by his father who was also a spiritual healer – and he was encouraged to do the same. Although Otmar Jenner was fascinated with healing on a spiritual path, his teenage years were the most devoted to development around music and journalism.

His passion for journalism, especially investigative journalism and war, provoked him to travel all over the world. It is this passion and inspiration in him that made him decide to opt for spiritual healing, something that really is very close to his personality.

approach

Steenwolk has designed a full-responsive website in two languages for Otmar Jenner. The website has an open, warm and professional atmosphere and can be viewed using both mobile, tablet and desktop. Also, the original logo of Otmar Jenner has received a fresh redesign in cooperation with De Vormbrouwers. The typical eye-catching red color with the minimalist style sets the tone of corporate identity for Otmar Jenner in 2016.

 

 

“Great work from steenwolk! The design for my webpage suites my needs perfectly. It needed to be personal with an emotional approach, not just clean as the site of an advertisement company. He did everything I asked him with passion and deep understanding. I am very thankful for the result of his work and the wonderful design.”

 Otmar Jenner

[:]

Date: